Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest bardzo przydatne, a szczególnie może znacznie pomóc osobom, które wykonują niebezpieczne zawody. Odnosi się ono do protekcji w przypadku uszkodzenia ciała lub problemów zdrowotnych. Dodatkowo takie ubezpieczenie może pokryć wszelkie koszty związane z ratownictwem. Nie chodzi tutaj jednak o złamanie ręki, ale o trwały uszczerbek na zdrowiu, który spowoduje […]

Ubezpieczenia na życie i zakres ochrony ubezpieczeniowej

Poziom zakresu ochrony ubezpieczeniowej może być mocno zróżnicowany w zależności od rodzaju podpisanej popisy ubezpieczeniowej. Podstawowy pakiet ochrony ubezpieczeniowej obejmuje w tym zakresie ochronę na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Ubezpieczający się może dowolnie wskazać uposażonych, którzy w takiej sytuacji uzyskać mogą odszkodowanie.

Ubezpieczenia na życie i inwestycje

Ubezpieczenie na życie może być jednocześnie jedną z lepszych inwestycji, na które możemy się zdecydować. Większość towarzystw ubezpieczeniowych ma w swojej ofercie właśnie ubezpieczenia na życie, które łączą się z funduszami kapitałowymi. Podstawową różnicą jest to, że składka ubezpieczeniowa jest dzielona. Część przeznaczana jest na ochronę ubezpieczeniową, część natomiast przeznaczana jest na inwestycje.

Ubezpieczenie OC, a kupno używanego samochodu

W wielu ogłoszeniach dotyczących sprzedaży pojazdu, ich dotychczasowi właściciele kuszą możliwością kupna auta z już opłaconym ubezpieczeniem OC. Można na takiej transakcji faktycznie skorzystać bowiem kupujący nie będzie musiał już dopełniać wielu formalności związanych z zakupem ubezpieczenia.

Ubezpieczenia komunikacyjne oraz czynniki mające wpływ na wysokość zniżek

Jedną z ważniejszych rzeczy w przypadku ubezpieczeń jest ich koszt. Dotyczy to w zasadzie każdego ubezpieczenia, ale staje się to szczególnie istotne jeśli pod uwagę brane jest ubezpieczenie z zakresu OC, czyli obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne które posiadać powinien przecież każdy kierowca poruszający się po polskich drogach. Istnieje wiele czynników które mają wpływ na wysokość uzyskiwanych […]

OC i możliwość uzyskania zniżek ubezpieczeniowych

Istnieje naprawdę bardzo wiele różnych czynników które mają wpływ na wysokość zniżek ubezpieczeniowych, które przyznane mogą być kierowcy kupującemu ubezpieczenie komunikacyjne z zakresu OC. Dlatego też skoncentrujemy się tylko na tych najistotniejszych. Większa świadomość tego, co ma realny wpływ na wysokość przyznawanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe zniżek pozwoli z pewnością na dokonanie o wiele trafniejszego wyboru […]

Kalkulator ubezpieczeń – szybki i wygodny sposób wyboru polisy komunikacyjnej

Wybierając ubezpieczenia samochodu, każdy kierowca szuka najlepszej oferty, która zapewni mu bezpieczeństwo i zwrot kosztów w razie wypadku, proponując jednocześnie korzystne warunki finansowe. Dotyczy to w takiej samej mierze obowiązkowej polisy OC, jak ubezpieczeń dodatkowych, oferujących zróżnicowany zakres usług ubezpieczeniowych, dostosowanych do potrzeb odbiorcy.

Popularne ubezpieczenia komunikacyjne

Współcześnie niemalże każdy człowiek posiada własny samochód, ale nie każdy go ubezpiecza, co jest ogromnym błędem! Do tej pory zdarzają się kradzieże, ale jeszcze częściej zdarzają się wypadki, a to równie wielki problem. Mając ubezpieczenie komunikacyjne może nie cofnie się wydarzeń, ale ma się prawo do odszkodowania i pomocy.

Porady dla kierowcy szukającego taniego OC

Ubezpieczając swój samochód większość osób poszukuje najtańszych rozwiązań. Nic w tym dziwnego, skoro ceny ubezpieczeń potrafią sięgnąć horrendalnych sum. Szczególnie młodzi kierowcy, którzy dopiero zdali egzamin na prawo jazdy mają spory problem, ponieważ nie mają naliczonych żadnych zniżek.