Ubezpieczenia samochodu i inne ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia samochodu i inne ubezpieczenia majątkowe

Obowiązkowe ubezpieczenia direct, a raczej ich koszty uzależnione są od tego jaką pojemnością charakteryzuje się konkretny samochód, ale nie tylko. Oprócz mocy silnika pod uwagę bierze się także wiek samochodu. Niektórzy kierowcy mylnie sądzą, że tego rodzaju ubezpieczenia direct uzależnione są od wartości samego samochodu.

Terminowe i bezterminowe ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie podzielić można na terminowe oraz bezterminowe ubezpieczenia, które zapewniają ochronę ubezpieczeniową w bardzo zróżnicowanym zakresie. Oczywiście to od ubezpieczonego zależy z której formy ubezpieczenia skorzysta. Bezterminowe ubezpieczenia na życie to ubezpieczenia, które chronić mogą ubezpieczonego w zasadzie do momentu opłacania przez niego składek ubezpieczeniowych. Mogą być one pobierane na przykład na rok […]

Ubezpieczenie domu, samochodu i podróży

Ubezpieczenie domu, samochodu i podróży

W niektórych aspektach te trzy rodzaje ubezpieczeń mogą się w pewnym stopniu ze sobą łączyć. Na przykład wykupując dobre ubezpieczenia mieszkaniowe można uzyskać w pewnym stopniu ubezpieczenie podróży, mianowicie w zakresie chroniącym ubezpieczonego przed rabunkiem.

Specyficzne formy podróży i ubezpieczenia

Specyficzne formy podróży i ubezpieczenia

Wszyscy doskonale wiemy jak duże może być rozwarstwienie społeczne pomiędzy różnymi klasami społecznymi nie tylko w danym kraju ale także w określonym regionie. W skali całego świata wygląda to jeszcze inaczej. Bardzo biedne kraje, stały się więc źródłem zorganizowanych wycieczek turystycznych.

Co obejmuje ubezpieczenie OC?

Wszystkie osoby poruszające się po drogach krajowych muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. Każdemu może spowodować drobną kolizję lub wypadek drogowy. Wystarczy chwila nieuwagi, moment zagapienia czy też drobne rozkojarzenie i nieszczęście gotowe. Powodując wypadek kierowca bez wątpienia jest zmuszony do poniesienia wszystkich konsekwencji związanych z zaistniałą sytuacją.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest bardzo przydatne, a szczególnie może znacznie pomóc osobom, które wykonują niebezpieczne zawody. Odnosi się ono do protekcji w przypadku uszkodzenia ciała lub problemów zdrowotnych. Dodatkowo takie ubezpieczenie może pokryć wszelkie koszty związane z ratownictwem. Nie chodzi tutaj jednak o złamanie ręki, ale o trwały uszczerbek na zdrowiu, który spowoduje […]

Ubezpieczenia na życie i badania lekarskie

Jak poradzić sobie z badaniami poziomu witamin

Wiele ubezpieczeń na życie wymaga, aby osoba, która chce się ubezpieczyć, przeszła stosowne badania lekarskie. Ocena stanu zdrowia potencjalnego ubezpieczonego jest także jednym ze sposobów na ocenę ryzyka samego ubezpieczyciela. Zdarzać mogą się oczywiście także zwolnienia z obowiązków przejścia badań lekarskich przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej, ale są one spotykane stosunkowo rzadko.

Ubezpieczenia na życie – zakres ochrony i przystąpienie

Proces przystąpienia do ubezpieczenia na życie jest dosyć prosty. Wystarczy wypełnić stosowny wniosek ubezpieczeniowy, ale zanim to zrobimy, najlepiej jest dokładnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia, które można wybrać, tak aby spełniały one nasze wymagania oraz oczywiście z zakresem ochrony. Coraz częściej ubezpieczenia, w szczególności długoterminowe z założenia, ubezpieczenia na życie, to także produkty inwestycyjne.

Polisy mieszkaniowe – poradnik

Ubezpieczenie mieszkania dzielimy na ubezpieczenie domu oraz ruchomości. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dają nam możliwość zawarcia tych dwóch rodzajów ubezpieczenia na jednej tylko polisie mieszkaniowej. Takie polisy są praktyczniejsze, posiadamy wtedy ubezpieczenie na wszelki nasz majątek w mieszkaniu i mieszkanie na jednym tylko dokumencie.