Kary za brak ubezpieczenia oc

Obowiązkowi posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, czyli popularnego OC podlega obecnie każdy właściciel pojazdu mechanicznego – w przypadku jego braku nie możemy poruszać się samochodem. Ta podstawowa polisa gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie wypadku, którego sprawcą jest ubezpieczony. Jeśli podczas kontroli policji lub innej służby okaże się, że nie mamy ważnego OC, podlegamy karze pieniężnej, uzależnionej […]