Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Decydując się na wykupienie polisy, zawsze dokładnie przeczytaj ją pod względem wykluczeń z obowiązywania. To sytuacje, które powodują, że ubezpieczyciel nie wypłaci ci ani grosza. Szczególną uwagę zwróć na kwestie, które Ciebie będą dotyczyć. Jeżeli w Ogólnych Warunkach Umowy znajdziesz informacje, które będą dla Ciebie nie do końca jasne warto je sobie od razu wyjaśnić […]

Ubezpieczenia samochodowe

Ubezpieczenia samochodowe

Gdy stajemy się właścicielem samochodu należy pamiętać o dokumentach ubezpieczeniowych. Są równie ważne jak dowód rejestracyjny. Kupno samochodu, zarówno nowego, jak i używanego, wiąże się z wypełnieniem określonych procedur, które umożliwiają wyjechanie czterokołowym nabytkiem na drogi publiczne. Jedną z nich jest obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, chroniącego innych użytkowników dróg przed skutkami zawinionych przez […]

Nagrobki i pomniki cmentarne: możliwości ubezpieczenia

Nagrobki i pomniki cmentarne: możliwości ubezpieczenia

Polisy ubezpieczeniowe to nie tylko możliwość ubezpieczenia domu, życia czy samochodu. Dzisiaj coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych decyduje się na wprowadzenie do swojej oferty także ubezpieczenia pomników i nagrobków cmentarnych. Z pewnością każdy z nas nieraz słyszał o działalności wandali na cmentarzach.

Ubezpieczenia pracownicze

Ubezpieczenia pracownicze

Podstawą ustalenia wartości dla każdego zlecenia publicznego jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, które masz obowiązek ustalić z należytą starannością. W przypadku zlecenia na usługę grupowego ubezpieczenia pracowników będzie to szacunkowa łączna wysokość składek, jakie w danym okresie zostaną odprowadzone przez pracodawcę z wynagrodzenia pracowników.

Ubezpieczenie domu i jego zakres

Ubezpieczenie domu i jego zakres

Ubezpieczenia majątkowe obejmują między innymi ubezpieczenie domu. Obecnie jest to jedna z tych form ubezpieczeń, które cieszą się naprawdę wielką popularnością. Z uwagi na powtarzające się w naszym kraju wyjątkowo silne wichury i powodzie coraz więcej osób podejmuje decyzję o ubezpieczeniu swojego domu.

Jak wyegzekwować odszkodowanie od winowajcy wypadku samochodowego

W sytuacji uszkodzenia samochodu lub poniesienia ran w wypadku samochodowym z winy drugiej osoby mamy prawo domagać się odszkodowania ze środków ubezpieczyciela winowajcy. Często nie jesteśmy jednak pewni, co obejmuje takie odszkodowanie i jak możemy przyspieszyć termin jego realizacji. Wszystko zależy od wielkości szkody i odpowiednich dokumentów, jakie powinniśmy złożyć w związku z zaistniałą kolizją. […]