Ubezpieczenie OC i AC – jak zapewnić sobie niższą składkę?

Ubezpieczenie OC i AC – jak zapewnić sobie niższą składkę?

Ubezpieczenia komunikacyjne zalicza się do obecnie najczęściej wykupywanych ubezpieczeń. Ubezpieczenie OC, czyli od odpowiedzialności cywilnej, jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla każdego kierowcy. Polisa AC ma natomiast charakter dobrowolny. Bez względu na to, czy decydujemy się tylko na obowiązkowe OC, czy również na dobrowolne AC z całą pewnością chcielibyśmy płacić możliwie jak najmniejszą składkę.

Jak wyegzekwować odszkodowanie od winowajcy wypadku samochodowego

W sytuacji uszkodzenia samochodu lub poniesienia ran w wypadku samochodowym z winy drugiej osoby mamy prawo domagać się odszkodowania ze środków ubezpieczyciela winowajcy. Często nie jesteśmy jednak pewni, co obejmuje takie odszkodowanie i jak możemy przyspieszyć termin jego realizacji. Wszystko zależy od wielkości szkody i odpowiednich dokumentów, jakie powinniśmy złożyć w związku z zaistniałą kolizją. […]

Zmiana cen ubezpieczenia po wypadkach

OC to obowiązkowe ubezpieczenie dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego, które w razie wypadku z winy ubezpieczonego pozwala na udzielenie odszkodowania poszkodowanemu bez ponoszenia własnych kosztów. Jego wysokość nie jest jednak taka sama dla każdego użytkownika. Kwota składki zależy od szeregu czynników: pod uwagę brany jest m.in. wiek kierowcy, jego doświadczenie w prowadzeniu auta, a także […]

Kary za brak ubezpieczenia oc

Obowiązkowi posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, czyli popularnego OC podlega obecnie każdy właściciel pojazdu mechanicznego – w przypadku jego braku nie możemy poruszać się samochodem. Ta podstawowa polisa gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie wypadku, którego sprawcą jest ubezpieczony. Jeśli podczas kontroli policji lub innej służby okaże się, że nie mamy ważnego OC, podlegamy karze pieniężnej, uzależnionej […]