Ubezpieczenie mienia dla właścicieli nieruchomości

Ubezpieczenie własnego lokum od ognia, zalania czy innych zdarzeń losowych nie powinno być przykrym obowiązkiem czy kolejnym niepotrzebnym wydatkiem. Warto jest je potraktować jako bardzo ważną inwestycję. W końcu pieniądze zostały przez nas bardzo dobrze ulokowane.

Czego ubezpieczenie nie obejmuje?

Ważnym i na pewno nieodłącznym elementem polisy ubezpieczeniowej są ogólne warunki ubezpieczenia. W nich należy prześledzić paragraf dotyczący wszelkich wyłączeń od odpowiedzialności towarzystwa, czyli chodzi tutaj o okoliczności powodujące brak wypłaty odszkodowania.

Ważne informacje dla wszystkich ubezpieczających

Wszelkie kwestie, które dotyczą ubezpieczenia nieruchomości, staramy się w ten sposób poprowadzić, aby obsługa transakcji wspieranych kredytem przebiegała dwutorowo. Jednym z pierwszych etapów jest wprowadzenie szybkiej sprzedaży przez Doradcę ds. Nieruchomości, który zajmuje się działaniami marketingowymi promującymi ofertę.

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości jest jedną z najpopularniejszych form zabezpieczenia własnego majątku. Okazuje się, że z podobnej propozycji korzysta coraz więcej klientów. Jest to na pewno dobra wiadomość, ponieważ jeszcze do niedawna niezbyt wielu Polaków dbało o podobne kwestie.

O tym musisz pamiętać!

Podczas wyboru ubezpieczenia warto jest trzymać się kilku żelaznych zasad, a w ten sposób wpłyniemy na otrzymanie odszkodowania. Składkę ubezpieczeniową możemy opłacić jednorazowo lub w ratach.

Jaka wartość ubezpieczenia domu?

Ubezpieczyciele stosują przeróżne metody wyceny mienia. Jedną z nich jest wycena rzeczywista, która bierze pod uwagę faktyczne jego zużycie. Nie należy zapominać również o wycenie odtworzeniowej czyli w tym wypadku cenie zakupu oraz ewidencyjnej – księgowej.

Zasady, o których musisz pamiętać podczas wyboru ubezpieczenia domu

Składka ubezpieczeniowa konieczna jest do opłaty jednorazowo lub też w ratach. Gdy zapomnimy zapłacić ratę na czas to musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że umowa wygasa. Wielu agentów nie fatyguje się, aby przypomnieć klientom o tym obowiązku. Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku umów długoterminowych, np. na życie.

Jaką wartość ubezpieczenia domu wybrać?

Ubezpieczyciele nad wyraz często stosują różne metody wyceny mienia. Jedną z nich jest wycena rzeczywista, która bierze pod uwagę jego zużycie, z kolei inną jest odtworzeniowa – tutaj z kolei sugerują się ceną zakupu oraz wycena ewidencyjna, zwana inaczej księgową.