Co gwarantuje UFG?

W sytuacji, w której to zakład ubezpieczeń, w którym wykupiłeś polisę inwestycyjną ogłosi upadek to możesz liczyć na pomoc ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Musisz jednak zdawać sobie sprawę, że nie będziesz w stanie w pełni odzyskać wartości swojego rachunku.

Wiedz, że UFG zwróci maksymalnie 50% wartości ubezpieczenia. Możliwe to się stanie pod warunkiem, że kwota ta nie przekracza 30 tys. euro. Dopiero spełniając ten warunek będziesz mógł liczyć na zwrot kosztów. Stawka ta jest przeliczana według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu, w którym to został ogłoszony upadek. W przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego albo w dniu zarządzenia likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń.

Odzyskanie pieniędzy

W tej chwili jest to około 128 tys. zł. Dopiero na podstawie tych kwot gwarantowanych widać jak dużą przewagę mają banki nad towarzystwami ubezpieczeń, jeśli chodzi o zabezpieczenie oszczędności na wypadek bankructwa firmy. Kiedy to upadek ogłosi jakikolwiek zakład ubezpieczeń w Polsce, co jest w tym momencie raczej mało prawdopodobnie uda się odzyskać więcej niż połowę środków i nie więcej niż 30 tys. euro. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego w momencie bankructwa ubezpieczyciela. Wówczas UFG wypłaca poszkodowanemu w wypadku 100% należnych świadczeń. Ubezpieczenia samochodów to dosyć wymagający rynek, który potrzebuje dokładnej weryfikacji zanim zapadnie ostateczna decyzja odnośnie współpracy. Mając na uwadze ten fakt będziemy w stanie wpłynąć na bezpieczeństwo wykupionej polisy. Jest to bardzo ważną sprawą wobec czego nie warto jest jej bagatelizować.

Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenia auta obecnie znajdują się w ofercie każdej firmy ubezpieczeniowej, jednak nie oznacza to faktu, że są one identyczne. Warto jest zdawać sobie sprawę, że w mniejszym bądź większym stopniu różnią się one pomiędzy sobą. Ubezpieczenie oc samochodu należy do tych, które są obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Każdy zarejestrowany samochód powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Warto jest więc zdawać sobie sprawę z podobnej kwestii.