Co powinniśmy wiedzieć o ubezpieczeniu OC dla kierowców?

Co powinniśmy wiedzieć o ubezpieczeniu OC dla kierowców?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla kierowców jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Musi je wykupić każdy właściciel pojazdu mechanicznego, który zarejestrował swój pojazd na terenie Polski.

Co warto wiedzieć na temat tego ubezpieczenia?

Co obejmuje ochrona?

W 2003 roku została w naszym kraju przyjęta uchwała dotycząca ubezpieczenia OC. Zgodnie z tą ustawą ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie szkody, które zostały wyrządzone na zdrowiu lub mieniu osób trzecich przez ubezpieczony pojazd. W przypadku ubezpieczenia OC nie ma znaczenia, w jakiej firmie ubezpieczeniowej je wykupimy. Wspomniana ustawa określa bowiem, że każdy ubezpieczyciel musi stosować takie same warunki ubezpieczenia. Wysokość sumy gwarancyjnej ustalona na poziomie 5 milionów euro dla szkód poniesionych na zdrowiu, a dla szkód na mieniu wysokość ta została ustalona na poziomie 1 miliona euro, oczywiście w przeliczeniu na złotówki.

Czy ubezpieczenie OC zapewnia ochronę tylko na terenie Polski?

Nie. Polisa OC działa także na terenie państw, które podpisały Jednolite Porozumienie. Wśród krajów, gdzie obowiązuje polisa OC są między innymi:

 • Austria;
 • Belgia;
 • Bułgaria;
 • Czechy;
 • Cypr;
 • Chorwacja;
 • Francja;
 • Grecja;
 • Hiszpania;
 • Irlandia;
 • Niemcy;
 • Włochy;
 • Wielka Brytania.

Wykupując na terenie Polski polisę OC, mamy prawo poruszać się po drogach tych państwach bez konieczności wykupowania Zielonej Karty.

Kiedy wykupujemy polisę OC?

Polisę OC trzeba zawrzeć:

 • najpóźniej dnia, w którym pojazd zarejestrujemy;
 • zanim przekroczymy granicę, jeżeli pojazd sprowadzamy spoza Polski;
 • w dniu, w którym traci ważność poprzednia polisa.

OC wykupujemy zawsze

Co powinniśmy wiedzieć o ubezpieczeniu OC dla kierowców?Polisą OC zawsze wykupujemy na okres dwunastu miesięcy. Jeżeli chcemy umowę wypowiedzieć, musimy zrobić to na piśmie najpóźniej na jeden dzień przed jej wygaśnięciem. Jeżeli tego nie zrobimy, to umowa zostanie przedłużona automatycznie na kolejny rok. Wysokość składki jest ustalana indywidualnie. Kierowcy, którzy jeżdżą bezszkodowo mogą liczyć na zniżkę składki. Maksymalna wysokość zniżki za bezszkodową jazdę wynosi 60%.