Dla kogo ubezpieczenie zielona karta?

Właściciele samochodów podróżujący po Polsce mają świadomość, że posiadanie polisy OC jest koniecznością, a za jej brak grożą kary finansowe. Dodatkowym atutem przemawiającym na korzyść posiadania polisy OC jest fakt, że w przypadku spowodowania wypadku wszelkie konsekwencje finansowe przejmuje ubezpieczyciel.

Na podobnej zasadzie działa ubezpieczenie zielona karta, które jest wymagane przy wyjazdach do krajów europejskich.

Kiedy zielona karta ubezpieczenie musi być dokupiona?

Część ubezpieczycieli oferuje swoim klientom ubezpieczenie zielona karta w ramach wykupionej polisy OC. Jednak nie zawsze tak się dzieje. Ubezpieczenie OC Zielona Karta jest wymagane przez kraje, należące do Systemu Zielona Karta. Głównie są to kraje europejskie, które nie są członkami Unii Europejskiej, jak np. Białoruś, Ukraina, Rosja czy Turcja. W tym przypadku przy wjeździe do danego kraju wymagane jest przedstawienie aktualnej polisy OC obowiązującej w danym kraju. Taka polisa nie może być zawarta na sumę niższą niż 5 mln euro w przypadku szkód osobowych oraz 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu. Niektórzy ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie zielona karta bezpłatnie tym właścicielom pojazdów, którzy mają wykupione u nich polisy OC. Niektórzy ubezpieczyciele mogą nie zapewniać ochrony ubezpieczeniowej na terytorium wybranych krajów, dlatego konieczne może się stać wykupienie dodatkowej polisy.

Koszt zielonej karty

Zielona karta ubezpieczenie OC może kosztować nawet do 300 zł za miesiąc. Taką polisę wykupuje się na okres od 15 dni nawet do roku, najczęściej jednak jest to polisa, którą wykupuje się na czas trwania wyjazdu. Przy wyjazdach do krajów należących do Unii Europejskiej posiadanie oddzielnej polisy OC niej jest konieczne, bowiem kraje UE akceptują polisy w zakresie odpowiedzialności cywilnej wykupione w którymś z krajów członkowskich. Zielona karta OC może być wydawana bezpłatnie właścicielom pojazdów, którzy wykupili polisę OC lub pakiet ubezpieczeniowy, złożony z ubezpieczenia OC i AC. Przy wyjazdach zagranicznych należy jedynie pamiętać o zabraniu ubezpieczenia zielona karta w postaci specjalnego certyfikatu.