Kiedy OC jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie oc konieczne jest do wykupienia najpóźniej w dniu rejestracji auta. To czy samochód jest nowy czy też używany nie ma tutaj większego znaczenia. Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że każde dopuszczone do ruchu drogowego auto musi posiadać aktualną polisę.

Jeżeli więc decydujemy się na zakup samochodu używanego to z pewnością ma on już wykupione oc ubezpieczenie. Najlepiej będzie jednak ustalić z poprzednim właścicielem kwestię kontynuowania wykupionej przez niego polisy. Jeżeli zechcemy samodzielnie ubezpieczyć samochód to na wypowiedzenie umowy mamy 30 dni od daty zakupu auta. Ubezpieczenie oc z reguły trwa zwykle rok, jednakże gdy auto zostanie przez nas zarejestrowane tylko tymczasowo albo prowadzimy komis samochodowy to dostajemy możliwość wykupienia polisy krótkoterminowej. Minimalny okres ubezpieczenia może trwać 30 dni.

Cena ubezpieczenia OC

Przy wyborze ubezpieczenia oc najlepiej będzie zasugerować się jego ceną. Musimy pamiętać o tym, że zakres ubezpieczenia oc narzucony jest z góry przez prawo, dlatego jedynym polem manewru dla zakładów ubezpieczeń są koszty ubezpieczenia samochodu. Jakość usług w tym wypadku nie jest decydująca –z naszego punktu widzenia z oc mogą korzystać jedynie osoby poszkodowane. Musimy zdawać sobie sprawę, że to one w przypadku wystąpienia szkód będą korespondować z naszym ubezpieczycielem. Pieniądze, które przysługują osobom poszkodowanym z polisy oc wypłacane są z inicjatywy osób trzecich.

Wypłaty odszkodowań

Wypłata nie jest dokonywana z urzędu, dlatego też poszkodowani sami decydują o powzięciu kroków. Ponadto likwidacja szkody przebiega właściwie bez uwzględniania sprawcy całego zdarzenia. Uzyskane odszkodowanie osoby poszkodowane może zostać wykorzystane na dowolny sposób. Może ono pójść na pokrycie kosztów leczenia lub rehabilitacji, pokrycie kosztów pogrzebu oraz innych wydatków związanych z pochówkiem, wypłatę świadczenia na wydatki własne, które odpowiadają rozmiarowi szkody.