Kiedy ubezpieczenie OC nie działa?

Istnieją sytuacje, w których to towarzystwo ubezpieczeniowe posiada bardzo mocno ograniczoną odpowiedzialność przy pokrywaniu wszelkich zaistniałych szkód. Jedną z nich jest tutaj na pewno przypadek, gdy całkowite odszkodowanie dotyczące danego zdarzenia przekracza tzw. sumę gwarancyjną.

Wówczas to pozostała część odszkodowania musi zostać pokryta przez sprawcę. Suma taka jest jednak bardzo wysoka i wynosi milion euro w przypadku szkód majątkowych i aż 5 milionów euro w przypadku szkód osobowych. Ponadto należy zdawać sobie sprawę z faktu, że w niektórych przypadkach to ubezpieczyciel dostaje prawo odmowy pokrycia kosztów wyrządzonej szkody. Wobec czego jeśli odszkodowanie zostało już wypłacone to wszelkie domagania się od sprawcy zdarzenia zwrotu pieniędzy stają się konieczne.

Zwrot pieniędzy

Do takich sytuacji zaliczają się: wyrządzenie szkody umyślnie, wyrządzenie szkody po spożyciu alkoholu (powyżej 0,2 promila), jazda pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych, gdy kierowca nabył pojazd w wyniku przestępstwa (kradzieży, rozboju, wymuszenia), gdy kierowca nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdu. Zdając sobie sprawę z tych kilku ważnych kwestii będziemy mogli wpłynąć na wybór najlepszego rozwiązania pośród wszystkich dostępnych na rynku.

Czym jest ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie oc to rodzaj ubezpieczenia komunikacyjnego, które konieczne jest do wykupienia przez wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Znaczenie jednak ma wybór konkretnej propozycji – na pewno nie należy decydować o wyborze pierwszego lepszego rozwiązania. Konieczne staje się dokładne przeanalizowanie dostępnych propozycji, a tylko wtedy będziemy mogli wpłynąć na wybór najlepszego rozwiązana. Zdając sobie sprawę z kilku ważnych aspektów wpłyniemy na wybór najlepszego wariantu. Zdecydowanie wiec warto jest zdawać sobie sprawę z plusów, jakie niesie ze sobą owe rozwiązanie. W ten sposób będziemy mogli cieszyć się licznymi korzyściami wynikającymi z owego faktu.