O czym musisz pamiętać wybierając ubezpieczenie OC

Kierowca prowadząc samochód odpowiada nie tylko za wszelkie szkody majątkowe, lecz również szkody osobowe. O szkodach zwykle mówi się w przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci osoby poszkodowanej z winy kierującego.

Niestety, ale takie tragiczne zdarzenia mogą bardzo mocno wiązać się nie tylko z ogromnym stresem, lecz również z bardzo wysokimi wydatkami. W przypadku, kiedy sprawca posiada ubezpieczenie oc to zakład ubezpieczeniowy zapewnia pokrycie tego typu wydatków. Należą do nich m.in.: świadczenie z tytułu uszkodzenie ciała, świadczenie z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej na skutek śmierci osoby najbliższej, koszty leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich, nabycia protez i innych aparatów, koszty pogrzebu ofiary lub ofiar wypadku, zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

Z czego należy sobie zdawać sprawę?

Dodatkowo należy zdawać sobie sprawę z faktu, że zakład ubezpieczeniowy może zdecydować się na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem osoby poszkodowanej do nowego zawodu – zwykle chodzi tutaj o sytuacje, gdy z powodu uszkodzenia ciała nie może wykonywać dotychczasowej pracy zarobkowej. Nie bez znaczenia są tutaj również koszty renty alimentacyjnej lub też jednorazowego świadczenia. Należy jest jednak pamiętać o tym, że w prawie odszkodowawczym obowiązuje tzw. zakaz wzbogacenia się poszkodowanego. Oznacza on, że wysokość odszkodowania nie może być wyższa niż wysokość wyrządzonej szkody. Zasada ta odnosi się wyłącznie do ubezpieczeń majątkowych.

Wybór ubezpieczenia OC

Zdając sobie sprawę z kilku bardzo ważnych aspektów będziemy mogli wpłynąć na wybór najlepszego wariantu pośród wszystkich dostępnych. Duże znaczenie ma analiza propozycji – na pewno nie należy działać pod wpływem chwili podczas wyboru danego rozwiązania. Konieczne staje się przeanalizowanie propozycji i wybranie tej, która najlepiej będzie oddawać nasze potrzeby. Takie podejście jest kluczem do podjęcia najlepszej decyzji ze wszystkich możliwych.