OC i możliwość uzyskania zniżek ubezpieczeniowych

Istnieje naprawdę bardzo wiele różnych czynników które mają wpływ na wysokość zniżek ubezpieczeniowych, które przyznane mogą być kierowcy kupującemu ubezpieczenie komunikacyjne z zakresu OC. Dlatego też skoncentrujemy się tylko na tych najistotniejszych. Większa świadomość tego, co ma realny wpływ na wysokość przyznawanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe zniżek pozwoli z pewnością na dokonanie o wiele trafniejszego wyboru odpowiedniego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Wysokość Składki

Bardzo duży wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej ma rodzaj ubezpieczanego samochodu. Pojemność silnika, rocznik i tym podobne czynniki mają ogromny wpływ na ogólną wysokość składki ubezpieczeniowej. Pod uwagę brany jest także okres eksploatacji pojazdu tak więc użytkownicy starszych samochodów zapłacą rzecz jasna nieco więcej. Nie można zapominać także o takich czynnikach jak przeznaczenie samochodu. Jeśli jest on wykorzystywany do celów służbowych to koszty ubezpieczenia mogą być wyższe. Innym ważnym czynnikiem jest także miejsce zameldowania właściciela pojazdu. Pod uwagę brane jest tutaj natężenie ruchu drogowego czy też szacowana ilość kilometrów, pokonywanych przez kierowcę jego samochodem.

Zawód i wiek

Zakładać można, że kierowca dojeżdżający do miasta na przykład z przedmieścia, w ciągu roku pokona więcej kilometrów niż osoba zameldowana w mieście i korzystająca częściej z miejskiej komunikacji. Istotny jest także wiek kierowcy oraz to jak duże posiada on doświadczenie. Doświadczenie za kierownicą określone może być na podstawie tego jak długo kierowca posiada prawo jazdy. Oczywiście nie bez znaczenia jest także zawód. W szczególności na wyższe zniżki mogą liczyć kierowcy zwodowi ale nie tylko. Wiek kierowcy i auta to nie jedyne tego typu czynniki mające wpływ na wysokość składek. Pod uwagę ubezpieczyciel może wziąć także wiek dzieci, które posiada ubezpieczony. Spodziewać można się, że pełnoletnie dzieci, które także posiadać mogą prawo jazdy mogą z takiego samochodu korzystać. Stanowi to w pewnym stopniu dodatkowe ryzyko dla ubezpieczyciela, który w związku z tym może podnieść składkę ubezpieczeniową.