OC kierowcy- obowiązkowa ochrona

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego to obligatoryjne ubezpieczenie majątkowe. Jego zadaniem jest zabezpieczenie naszego interesu ekonomicznego. W razie jakiegokolwiek nieprzyjemnego zdarzenia drogowego to towarzystwo ubezpieczeniowe weźmie na siebie wszelką odpowiedzialność za zobowiązanie się do pieniężnego zadośćuczynienia osobom poszkodowanym.

Ponadto musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że finansowe zadośćuczynienie może w znacznej mierze dotyczyć mienia, jak również zdrowia czy życia osób trzecich. Właściwie to my sami nie skorzystamy bezpośrednio z takiego rozwiązania jak polisa oc. To jednak sytuacja ta zmienia się diametralnie kiedy to my jesteśmy ofiarami nieszczęśliwego zdarzenia. Wtedy bardzo szybko się przekonujemy, dlaczego ubezpieczenie życiowe jest obowiązkowe.

Ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem z rodzaju komunikacyjnych. Różni się od ubezpieczenia oc tym, że ochrona z tytułu ac dotyczy nas samych. W momencie uszkodzenia auta, nawet całkowita jego strata sprawia, że ubezpieczyciel zobowiązuje się do polepszenia swojej sytuacji poprzez likwidacje zaistniałej szkody. Szkoda ta może być związana z wypadkiem, kradzieżą, albo nawet drobną stłuczką. Ubezpieczenie autocasco może przewidywać dodatkowo ochronę w przypadku kradzieży auta. Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że likwidacja szkody przeważnie polega na wypłacie samego odszkodowania.

Ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie nnw kierowcy i pasażera jest ubezpieczeniem osobowym. Jej zadaniem jest zapewnienie ochrony osób przebywających w ubezpieczonym aucie, bez znaczenia kim oni dla nas są. W ramach ubezpieczenia nnw zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłaty świadczenia wszystkim poszkodowanym. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że szkoda może polegać na uszkodzeniu ciała albo nawet śmierci. Odszkodowanie może zostać wykorzystane w dowolny sposób, np. na leczenie lub rehabilitację.