Od czego zależy wysokość składek ubezpieczenia OC i AC?

Od czego zależy wysokość składek ubezpieczenia OC i AC?

Wśród różnych rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych właściciele samochodów osobowych najczęściej wykupują ubezpieczenie OC i AC. Ubezpieczenie OC musi wykupić każdy właściciel nie tylko samochodu osobowego, ale każdego pojazdu mechanicznego, ubezpieczenie AC jest dobrowolne.

W każdym jednak przypadku konieczne jest opłacanie składek. Jak ustalana jest ich wysokość?

Sposób wykupienia ubezpieczenia

Możliwości dotarcia firm ubezpieczeniowych do klientów zainteresowanych wykupieniem polisy OC lub AC są bardzo różne. Ubezpieczenie możemy dzisiaj wykupić nie tylko u agentów ubezpieczeniowych, ale także on-line, za pośrednictwem banku, drogą telefoniczną. Zwiększenie ilości kanałów sprzedaży sprawiło, że nawet w tej samej firmie ubezpieczeniowej ta sama polisa może kosztować bardzo różnie. Dlatego zanim podpiszemy umowę sprawdźmy, jaka opcja wykupienia polisy będzie dla nas najbardziej korzystna.

Wysokość składki AC

Niezależnie od rodzaju ubezpieczenia, wysokość składki zależy od oceny ryzyka ponoszonego przez ubezpieczyciela. Sprzedając polisę AC firma ubezpieczeniowa ocenia to ryzyko uwzględniając:

  • model, markę i wiek pojazdu – składka będzie wyższa dla posiadaczy starszych pojazdów;
  • sposób opłacania składki – wybierając składkę jednorazową zapłacimy mniej;
  • szerokość zakresu ochrony – szeroki zakres ochrony powoduje zwyżkę składki;
  • okres posiadania pojazdu;
  • przebieg ubezpieczenia – bezszkodowa jazda oznacza zniżkę stawki.

Wysokość składki OC

Od czego zależy wysokość składek ubezpieczenia OC i AC?Przy ustalaniu wysokości składki OC firma ubezpieczeniowa także bierze pod uwagę markę, wiek i model pojazdu. Dodatkowo jej wysokość zależy od tego, w jaki wieku jest posiadacz pojazdu. Drugim dodatkowym czynnikiem wpływającym na jej wysokość jest czas od jakiego właściciel pojazdu posiada prawo jazdy. Osoby, które mają prawo jazdy od niedawna muszą liczyć się z tym, że firma ubezpieczeniowa zastosuje zwyżkę składki. Wysokość składki OC zależy także od przebiegu ubezpieczenia. W przypadku osób jeżdżących bezkolizyjnie ubezpieczyciele stosują zniżki składek. Wysokość zniżek jest bardzo różna.