OC kierowcy- obowiązkowa ochrona

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego to obligatoryjne ubezpieczenie majątkowe. Jego zadaniem jest zabezpieczenie […]