Pilnuj terminów!

W przypadku ubezpieczenia oc bardzo ważną rolę odgrywają tutaj daty oraz terminy. Najistotniejszy będzie tutaj moment ubezpieczenia nabytego samochodu. Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że każdy właściciel pojazdu zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczenia oc najpóźniej w chwili rejestracji samochodu.

W celu sprawdzenia wysokości składki ubezpieczeniowej warto jest zatem z kalkulatora oc, który dostępny jest na wielu stronach internetowych. Kierowca, który decyduje się na zarejestrowanie pojazdu, lecz go nie ubezpiecza, będzie narażony na nałożenie kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Warto jest również zdawać sobie sprawę z faktu, że w przypadku spowodowania kolizji zmuszony będzie do pokrycia szkód z własnej kieszeni. Innym istotnym terminem jest ten związany z wypowiedzeniem umowy.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczeniowej

Dokument wypowiedzenia musimy bowiem zostać dostarczony ubezpieczycielowi najpóźniej na dzień przed końcem okresu obowiązywania umowy. Warto jest również zdawać sobie sprawę z faktu, że wysyłając wypowiedzenie Pocztą Polską, list należy nadać najpóźniej w przedostatnim dniu okresu ubezpieczenia – decyduje data stempla pocztowego. Jeśli jednak wypowiedzenie nadajemy kurierem, wiążący jest termin dostarczenia dokumentu, a nie jego nadania.

Automatyczne przedłużenie umowy ubezpieczeniowej

Zdecydowanie warto jest o tym pamiętać. Jeśli przegapimy termin wypowiedzenia to musimy wiedzieć, że umowa ubezpieczenia oc zostanie automatycznie przedłużona na kolejny rok. Nie oznacza to jednak, że będziemy zmuszeni do płacenia składek przez kolejne 12 miesięcy. Niedawno weszły w życie przepisy, które mówią, że umowy oc zawarte w wyniku automatycznego wznowienia mogą zostać wypowiedziane w dowolnym momencie. Warunkiem będzie tutaj zawarcie umowy ubezpieczenia w innym towarzystwie. Zdając sobie sprawę z tego typu kwestii będziemy mogli cieszyć się licznymi korzyściami wynikającymi z posiadania dobrze dobranego ubezpieczenia oc. Zdecydowanie warto jest trzymać się tych kilku zasad, aby móc wpłynąć na wybór najlepszego rozwiązania pośród wszystkich dostępnych na rynku.