Ubezpieczenia komunikacyjne i zniżki

Kryteria ustalania wysokości składki ubezpieczeniowej mogą w różnym stopniu wpływać na wysokość składki oraz na ewentualne zniżki, które można w przypadku ubezpieczenia otrzymać. W ubezpieczeniach komunikacyjnych na wysokość zniżek wpływ ma wiele różnego rodzaju czynników. Wiele z nich powiązanych jest z pojazdem. Jego wiek, makra oraz deklarowany sposób użytkowania w znacznym stopniu wpływa na wysokość składki ubezpieczeniowej.
Pojazd formowy czy też ewentualnie pojazd wykorzystywany do wykonywania określonego zawodu, na przykład taksówkarza pokona statystycznie w ciągu jednego roku więcej kilometrów niż przeciętny samochód prywatny, co może przekładać się na wyższe ryzyko ubezpieczyciela. Pod uwagę brane może być także miejsce zarejestrowania samochodu oraz to czy ubezpiecza go pierwszy czy kolejny właściciel. Jeśli wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi kupowane jest chociażby ubezpieczenie z zakresu AC, to oczywiście pod uwagę należy wziąć dodatkowe czynniki, na przykład zastosowane w samochodzie zabezpieczenia przed jego ewentualną kradzieżą.

Kryteria obniżek

Ich obecność przyczynić może się do obniżki składki ubezpieczeniowej. Kolejna grupa czynników mających wpływ na wysokość zniżek powiązana jest już z samym kierowcą, który ubezpieczenie chce kupić. Pod uwagę brany może być także współwłaściciel pojazdu. Znaczenie mają wiek, płeć, a nawet wykonywany zawód czy też miejsce zamieszkania, które w dużym stopniu determinuje to, gdzie przez większość czasu znajdować będzie się ubezpieczony samochód, kiedy będzie zaparkowany.

Historia ubezpieczeniowa

Bardzo istotna jest także historia ubezpieczeniowa, a w szczególności to czy dany kierowca w przeszłości nie miał żadnych kolizji drogowych czy innych podobnych sytuacji kwalifikujących się do wypłaty odszkodowania. Jak najbardziej też na wysokość przyznawanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe zniżek wpływ mieć będzie sposób opłaty składki ubezpieczeniowej, a nawet sposób w jaki polisa jest kupowana. Premiowany jest opłata jednorazowa całej należnej sumy ubezpieczeniowej, jak również kupno polisy za pośrednictwem strony internetowej.