Ubezpieczenia komunikacyjne oraz czynniki mające wpływ na wysokość zniżek

Jedną z ważniejszych rzeczy w przypadku ubezpieczeń jest ich koszt. Dotyczy to w zasadzie każdego ubezpieczenia, ale staje się to szczególnie istotne jeśli pod uwagę brane jest ubezpieczenie z zakresu OC, czyli obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne które posiadać powinien przecież każdy kierowca poruszający się po polskich drogach. Istnieje wiele czynników które mają wpływ na wysokość uzyskiwanych zniżek ubezpieczeniowych.

Jednym z nich jest oczywiście to jakie dodatkowe ubezpieczenia wykupi kierowca. W szczególności dotyczy to innych ubezpieczeń komunikacyjnych. Kiedy kierowca wykupi dodatkowe ubezpieczenie AC u tego samego ubezpieczyciela, może otrzymać szereg dodatkowych zniżek. Teoretycznie możliwe jest wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC w jednym towarzystwie ubezpieczeniowym, a dodatkowych ubezpieczeń komunikacyjnych w innym, ale w praktyce jest to raczej mało opłacalne dla kierowcy, który tym samym traci prawo do wielu zniżek. Także zresztą przy ubezpieczeniach AC pod uwagę brane są podobne kryteria dotyczące zniżek, jak w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych. Dlatego też najkorzystniej jest często dokonywać zakupu w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Pakiety ubezpieczeniowe

Ubezpieczyciele mogą oferować takie ubezpieczenia w pakietach. Jak nie trudno zgadnąć, można wtedy uzyskać o wiele lepsze ceny obu kupowanych w taki sposób ubezpieczeń. Jednak nie tylko takie ubezpieczenia mogą mieć wpływ na ogólne koszty zakupu ubezpieczenia, co z pewnością zainteresuje większość kierowców. Pod uwagę brane może być także wcześniejsze wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w tym samym zakładzie ubezpieczeniowym. Nie wszędzie takie ubezpieczenie może być wzięte pod uwagę przy ustalaniu dodatkowych zniżek.

Jedno Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Z pewnością o wiele większe szanse na dodatkową zniżkę zyskają ci kierowcy, którzy będą posiadać wykupione ubezpieczenia na życie w tym towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym chcą wykupić ubezpieczenia komunikacyjne. Takie połączenie różnych produktów ubezpieczeniowych niesie za sobą także szereg dodatkowych korzyści dla ubezpieczonego.