Inwestycje

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Ubezpieczenia ochrony prawnej są także jednym z ciekawszych produktów ubezpieczeniowych z których można obecnie skorzystać. W żadnym razie jednak nie powinno się ich mylić z ubezpieczeniem związanym od ewentualnej odpowiedzialności na przykład cywilnej. Tutaj zastosowanie ma już zupełnie innego rodzaju ubezpieczenie, a mianowicie ubezpieczenie w zakresie OC, które wykupić może praktycznie każdy z nas.

Jak to działa?

Często to z takich właśnie ubezpieczeń korzystają osoby które wykonują zawód wiążący się z dużą odpowiedzialnością, a nawet te, które prowadzą własny biznes. W razie popełnienia przez takie osoby błędu, koszty tego błędu ponieść może ubezpieczyciel. Ubezpieczenia ochrony prawnej wyglądają już w tym zakresie zupełnie inaczej. Stanowią one zabezpieczenie na wypadek pojawienia się jakichkolwiek problemów z prawem. Mogą być to problemy związane z pozwami sądowymi, ale także i kwestie dochodzenia swoich praw przed sądem. W każdym takim przypadku ubezpieczony liczyć może na pomoc ubezpieczyciela która nie sprowadza się tak jak w przypadku innych ubezpieczeń do wypłaty zwykłego odszkodowania.

Pomoc prawników i porady prawne

Ubezpieczyciel zapewnia pomoc prawników w możliwie wysokim zakresie oraz pokrywa koszty ewentualnych postępowań sądowych jeśli do nich dojdzie. Co bardzo ważne ubezpieczony ma możliwość praktycznie w każdym z takich przypadków na skorzystanie z porady prawnej, co może zapobiec postępowaniu sądowemu, a to także jest dosyć istotne. Koszty takich ubezpieczeń uzależnione są od zakresu pomocy ubezpieczyciela. Zakres pomocy prawnej może być w tym wypadku dosyć wysoki, w zależności także od wymagań samego ubezpieczonego. Przy takich ubezpieczeniach pod uwagę w szczególności należy wziąć jakość i zakres pomocy prawnej którą na mocy takiego ubezpieczenia można uzyskać. Na takie ubezpieczenie zdecydować może się praktycznie każdy.

Może być to terminowe lub bezterminowe ubezpieczenie. W tym drugim przypadku chronić będzie ubezpieczonego w razie jakichkolwiek problemów prawnych, do momentu uiszczania przez ubezpieczonego składek. Oczywiście należy dokładnie zapoznać się z zakresem obowiązującej umowy ubezpieczeniowej.