Ubezpieczenie domu – krok po kroku

Zanim zdecydujemy się na podpisanie polisy na ubezpieczenie domu to zaleca się na początku określenie m.in. zakresu ochrony, jakim to jesteśmy zainteresowani. Zanim jedna zdecydujemy się na podpisanie polisy ubezpieczenia domu warto jest przeanalizować nasze potrzeby i oczekiwania.

Decydując się na ubezpieczenie domu nie powinniśmy kierować się jedynie samą chęcią zapłacenia jak najniższej kwoty. Tym tokiem myślenia możemy wejść w posiadanie polisy, która w razie wystąpienia szkody nie będzie nas chroniła. Przedmiotem owego ubezpieczenia domu są nie tylko mury, ale i jego wyposażenie: ruchome i nieruchome oraz szereg potencjalnych zagrożeń. Wobec czego te aspekty powinny być poddane wnikliwej analizie jeszcze przed podjęciem decyzji o wyborze danej polisy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie od zdarzeń losowych

Zaleca się, że dom powinien zostać ubezpieczony minimum od ognia oraz takich zdarzeń losowych – chodzi tutaj przede wszystkim o uderzenie pioruna, wybuch, implozja, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu mechanicznego, powódź, opad gradu, lawina, osunięcia się ziemi itp. Niestety, ale niektóre z wymieniowych zdarzeń, np. powódź powodują podniesienie składki. Jednak taka sytuacja jest w pełni uzasadniona tylko w przypadku, gdy dane ryzyko jest naprawdę wysokie.

Co obejmuje ubezpieczenie domu?

Ubezpieczenie domu powinno zatem obejmować również wszelkie szkody wynikające ze świadomego działania osób trzecich. Należą do nich: rabunek, włamanie, kradzież czy dewastacja mienia. Ponadto właściciel domu powinien pomyśleć o tzw. ubezpieczenie oc w życiu prywatnym. Jest ono potrzebne w sytuacji, gdy sam mógłby zostać obarczony odpowiedzialnością za szkody, jakich na terenie jego nieruchomości doznały osoby trzecie. Trzymając się kilku bardzo ważnych zasad jesteśmy w stanie wpłynąć na wybór rozwiązania najlepiej dopasowanego do naszych potrzeb. Zdecydowanie warto jest mieć na uwadze ten fakt.