Ubezpieczenie domu od innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie domu od innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie domu to najlepszy sposób zabezpieczenia się przed skutkami kradzieży. Firmy ubezpieczeniowe dają swoim klientom także możliwość wykupienia polisy, która zapewni nam ochronę na wypadek zdarzeń losowych.

Jednak pojęcie „zdarzenia losowe” nie jest rozumiane jednoznacznie. Warto więc poznać co kryje się pod tym pojęciem.

Zalanie

Dla firm ubezpieczeniowych pod pojęciem tym może kryć się wiele znaczeń. W tym przypadku do uszkodzenia domu będącego skutkiem działania wody może więc dojść na skutek:

  • awarii kranu;
  • cofnięcia się ścieków;
  • opadów atmosferycznych;
  • zalania przez osoby trzecie;
  • akcji ratowniczej w czasie pożaru.

Akcja gaśnicza na wypadek pożaru

Akcja gaśnicza prowadzona przez straż pożarną może wyrządzić bardzo duże szkody. Bardzo często po pożarze pozostają także zniszczenia, które wyrządziły sadza i dym. Wykupując ubezpieczenie pamiętajmy, że spora część ubezpieczycieli nie obejmuje ochroną szkód, które powstały w efekcie działań prowadzonych przez straż pożarną. Jeśli w czasie akcji gaszenia pożaru strażacy zaleją meble czy sprzęt AGD, firma ubezpieczeniowa nie pokryje nam poniesionych strat.

Przejście huraganu

Nie każdy przypadek strat poniesionych na skutek działania wiatru upoważnia osoby poszkodowane do ubiegania się o odszkodowanie. Firmy ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowania tylko wtedy, kiedy wiatr wiał z siłą przynajmniej 17,5 m na sekundę. Ten zapis o sile wiatru jest stosowany przez większość firm ubezpieczeniowych. Co więcej, na odszkodowanie nie mamy co liczyć także wtedy, kiedy wiejący wiatr zerwał dach tylko na naszym domu. Firmy ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowania tylko w przypadku, jeśli niszczycielskie działanie wiatru wyrządziło szkody o charakterze masowym.

Im więcej tym lepiej

Ubezpieczenie domu od innych zdarzeń losowychDecydując się na ubezpieczenie domu powinniśmy w zakresie ochrony umieścić, jak największą liczbę przypadków. Będzie to dla nas bardziej korzystne. Szczególnie dużo przypadków obejmuje punkt dotyczący zalania. Czytajmy więc uważnie umowę zanim jeszcze złożymy na niej podpis.