Ubezpieczenie OC – szkoda całkowita a szkoda częściowa

Ubezpieczenie OC – szkoda całkowita a szkoda częściowa

Właściciele pojazdów muszą wykupować ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W związku z tym ubezpieczeniem mogą się zetknąć z pojęciem szkody całkowitej lub szkody częściowej. Co to pojęcie oznaczają dla osoby, która wykupiła polisę OC? Ubezpieczenie OC ma charakter ubezpieczenia wyłącznie ochronnego.

Zapewnia ona ochronę osobom poszkodowanym w kolizjach i wypadkach drogowych. Na odszkodowanie mogą liczyć osoby, które w wyniku tych zdarzeń odniosły obrażenia ciała, ale także osoby, których pojazd został uszkodzony.

Szkoda całkowita

Pojęcie to nie zostało sprecyzowane w polskich przepisach prawnych. Jak ten termin należy rozumieć, wyjaśnia wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Sąd ten w wydanym w 1992 roku wyroku wyjaśnił, że ze szkodą całkowitą mamy do czynienia w sytuacji, kiedy samochód został uszkodzony w tak znaczący sposób, że jego naprawa jest niemożliwa. O szkodzie całkowitej mówi się także wtedy, kiedy koszt naprawy samochodu będzie wyższy od jego wartości.

Szkoda częściowa

To uszkodzenia, które mogą zostać naprawione oraz uszkodzenia, których naprawa nie będzie przekraczać wartości samochodu.

Czy ubezpieczyciel pomoże nam w pozbyciu się wraku samochodu?

Ubezpieczenie OC – szkoda całkowita a szkoda częściowaJeżeli zdarzenie zostanie uznane za szkodę całkowitą właścicielowi auta pozostaje wrak samochodu. Na firmie ubezpieczeniowej nie spoczywa jednak obowiązek udzielenia pomocy właścicielowi w zakresie zbyciu wraku samochodu. Nasz ubezpieczyciel może więc, ale nie musi przejąć od nas wrak. Jak zostaniemy potraktowani przez naszego ubezpieczyciela, może więc zależeć od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W OWU może się bowiem znaleźć zapis, że firma ubezpieczeniowa przejmie od nas wrak samochodu. Z tego względu dla wielu uczestników zdarzenia bardziej korzystne jest stwierdzenie przez ubezpieczyciela szkody częściowej. W przypadku szkody częściowej posiadacz samochodu nie musi się go pozbywać. Każda osoba wykupująca polisę OC powinna zapoznać się z pojęciem szkody całkowitej i częściowej. Od tego, jaka szkoda zostanie stwierdzona zależy postępowanie firmy ubezpieczeniowej.