Ubezpieczenie OC

Pamiętajmy, że bardzo częstym uzupełnieniem polisy jest również ubezpieczenie oc w życiu prywatnym. W jego przypadku jest to ochrona między innymi w przypadku zalania przez nas mieszkania sąsiada czy tak zwany Home Assistance – chodzi tutaj głównie o pomoc wyspecjalizowanych fachowców w przypadku awarii sprzętu, instalacji.

W ten sposób skonstruowana polisa ubezpieczeniowa daje wszechstronne poczucie bezpieczeństwa. Jak zatem wybrać dobre ubezpieczenie mienia i na co przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę? Konieczne staje się określenie naszych potrzeb i priorytetów. Czy zechcemy ubezpieczyć nieruchomość tylko w zakresie podstawowym trzeba sprawdzić, czy zależy nam też na bezpieczeństwie tego, co tworzy „ducha domu”. Ważnym krokiem jest tutaj również właściwe określenie wartości nieruchomości. Na pewno należy wystrzegać się jej zaniżania, aby płacić mniejszą składkę. Jest to zabieg niezwykle niebezpieczny, ponieważ niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe stosują tzw. zasadę proporcji.

Pomniejszone odszkodowanie

W praktyce może to oznacza, że w pewnych przypadkach odszkodowanie zostanie w znacznym stopniu pomniejszone w takim stosunku, w jakim zadeklarowana suma ubezpieczenia mienia pozostaje do wartości faktycznej mienia. Przykładowo mieszkanie o wartości rynkowej 300 tys. zł. zostało ubezpieczone na 200 tys. zł, ponieważ ubezpieczenia na taką sumę wymagane było przez bank. W wyniku pożaru, szkody w mieszkaniu zostały oszacowane na 50 proc., wobec czego towarzystwo ubezpieczeniowe rozpoczyna od stosowania zasady proporcji.

Wypłata odszkodowania

Wobec czego w pierwszej kolejności wypłaci odszkodowanie w wysokości 100 tys. zł, choć zniszczeniu uległo mienie o wartości 150 tys. zł. Pamiętajmy również o tym, że mieszkanie stanowi zabezpieczenie kredytu bankowego, obowiązkowa będzie tutaj cesja praw z polisy nałożonej przez bank. To oznacza, że jeśli nieruchomość strawi pożar – całe odszkodowanie trafia do banku. Tym samym nie mamy mieszkania, ale kredytu również.