Wiadomosci

Co to jest Fundusz Ubezpieczeniowy?

Działalność z zakresu ubezpieczeń jest ściśle związana z ryzykiem finansowym, stąd bardzo istotną rolę pełnią rezerwy pieniężne, które zapewniają płynność finansową towarzystwu ubezpieczeniowemu. Klienci ubezpieczyciela, który posiada takowe pokłady finansowe, znajdują się w komfortowej sytuacji, a ich sytuacja finansowa w razie wypadku nie jest zagrożona. Dla niezakłóconego funkcjonowania ubezpieczyciela najistotniejsza jest rezerwa środków na niewypłacone dotąd świadczenia i odszkodowania, a także rezerwa składek.

Fundusz ubezpieczeniowy- informacje ogólne

Jest to ogólna kwota rezerw środków techniczno-ubezpieczeniowych, oparta na własnym udziale. Środki te, zaliczane są do kategorii kosztów operacyjnych. Umożliwia to towarzystwu ubezpieczeń wywiązanie się ze zobowiązań, którą jest wypłata świadczeń i odszkodowań na rzecz klientów, czyli osób ubezpieczonych. Sposób i zasady tworzenia rezerw w danym towarzystwie ubezpieczeniowym powinny być określone w jego planach jednoznacznie i szczegółowo. W sytuacji, gdy aktywa danego ubezpieczyciela nie mogą pokryć roszczeń poszkodowanych, wsparcie można uzyskać z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz obsługiwanego przez niego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, której celem jest wypłacanie świadczeń poszkodowanym w wypadkach drogowych, które spowodowali nieubezpieczeni OC właściciele pojazdów, kierowcy zbiegli z miejsca wypadku lub w sytuacji, gdy ubezpieczyciel okazał się niewypłacalny. UFG kontroluje też obowiązek posiadania ubezpieczenia OC przez właścicieli pojazdów, a tym samym może nakładać kary finansowe takim osobom.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jest zarządzany przez UFG, powstał w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom biur podróży w sytuacji, gdy okaże się ono niewypłacalne. TFG przewiduje zwrot kosztów, gdy wycieczka nie odbyła się z winy organizatora oraz zapewnia transport podróżnych do miejsca zamieszkania, gdy biuro turystyczne ogłosi upadłość.

Zgłosić szkodę do UFG można przez każde towarzystwo ubezpieczeniowe, które w ofercie posiada ubezpieczenia OC dla kierowców. Zgłoszenie to musi zostać przyjęte, wówczas ubezpieczyciel zapoznaje się ze sprawą, ocenia szkody i prosi o dostarczenie dokumentów, aby przekazać sprawę do UFG. W przypadku TFG, sprawę przekazuje urząd marszałkowski, jeżeli środki finansowe biura turystycznego nie są w stanie pokryć kosztów związanych z niewywiązaniem się z umowy.