Wiadomosci

Na czym polega ubezpieczenie bagażu?

Każda podróż środkami transportu zbiorowego wiąże się z wyzwaniami. Niestety, nawet jeśli  wszystko dokładnie zaplanujemy, zawsze może wystąpić niespodziewana sytuacja, na którą nie jesteśmy przygotowani. Dlatego niezwykle pomocnym elementem każdej podróży jest wykupienie ubezpieczenia turystycznego wraz z rozszerzeniami. Jednym z nich jest ubezpieczenie bagażu podróżującego.

Czym jest ubezpieczenie bagażu?

Może wystąpić w dwóch opcjach, w ofercie podstawowej ubezpieczenia lub jako jego dodatek, który należy dodatkowo wykupić.  Ma na celu zagwarantowanie ochrony rzeczy osobistych w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń w formie wypłaty świadczenia częściowo pokrywającej straty przez ubezpieczyciela. Przykre i niespodziewane sytuacja związane z bagażami zazwyczaj mają miejsce na lotniskach, w pociągach i autokarach, czy na promach. Z takim ubezpieczeniem nie trzeba się martwić o poniesione straty materialne, w sytuacji, kiedy bagaż zaginie, zostanie zniszczony, lub skradziony.

Na co zwrócić uwagę?

W warunkach ubezpieczenia ubezpieczyciel dokładnie definiuje, czym jest bagaż, jakie przedmioty podlegają ochronie, określa obowiązki właściciela wobec bagażu i tylko w przypadku ich dopełnienia świadczenie zostanie wypłacone. Przy wyborze ubezpieczenia bagażu warto zwrócić uwagę na wysokość sumy gwarantowanej, gdyż to do jej wysokości odszkodowanie zostanie wypłacone. Zanim zdecydujemy się na wykup polisy, należy także zapoznać się z okresem karencji i wyłączeniami. Należeć do nich mogą: klęski żywiołowe, wypadki komunikacyjne, czy utrata bagażu z winy przewoźnika. 

Ubezpieczenie bagażu jest ważne

Aby wybrać odpowiedni wariant ubezpieczenia, należy wcześniej określić jego wartość. Istnieją dwie możliwości zawarcia umowy ubezpieczeniowej, z wartością rzeczywistą, w której to wypłata świadczenia zostanie pomniejszona o stopień zużycia bagażu oraz wartością odtworzeniową, w której ubezpieczyciel wypłaca zawsze 100% wartości bagażu. Określenie preferowanej wartości jest niezwykle istotne w przypadku wysokości wypłacanego odszkodowania.

Ubezpieczenie bagażu często jest pomijane podczas zakupu ubezpieczenia turystycznego, a w sytuacji, gdy nie jest jego integralną częścią – warto rozważyć jego zakup. Ubezpieczenie bagażu niewiele kosztuje, a może w sytuacji niezaplanowanej uchronić przed znaczną stratą finansową. Jest to tym bardziej korzystny wybór, że dochodzenie odszkodowania od przewoźników trwa niestety dość długo, a pozytywne rozwiązanie takiego postępowania nigdy nie jest pewny.